Аспірантура:

Термін навчання:
  • З відривом від виробництва (денна) — 4 роки
  • Без відриву від виробництва (заочна) — 4 роки
Програми вступних іспитів:

Корисна інформація

Контактні дані відділу аспірантури факультету:

Відповідальна за аспірантуру - Грабовська Лариса Анатоліївна,
кімната 31,
тел. (044) 431-04-52
e-mail: phd.vstup.kib@gmail.com


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ:

2. Склад предметних комісій та розклад вступних іспитів з іноземної мови (відповідно до наказу від 31.05.2022 р. №154-34, § 1)

Програма іспиту з іноземної мови відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови, якщо має міжнародний сертифікат рівнів В2 – С2, отриманий впродовж останніх двох років. Експертиза оригіналів міжнародних сертифікатів з іноземної мови, проводиться предметними комісіями з іноземних мов до початку вступних випробувань. 

Іспит з іноземної мови буде проводиться дистанційно.

3. Склад предметних комісій та розклад вступних іспитів зі спеціальності (відповідно до наказу від 31.05.2022 р. №154-34, § 2).

Іспити зі спеціальності будуть проводитись дистанційно.

Вимоги до проведення дистанційного іспиту:

  • розсилка лінків для приєднання до іспиту відбувається не пізніш ніж за 3 дні до дати іспиту, лінки надсилаються також до відділу аспірантури та докторантури і не оприлюднюються на сайті факультетів/інститутів;
  • обов'язкова ідентифікація вступника;
  • попередження про увімкнення камери;
  • відомість подається в день складання іспиту;
  • запис іспиту зберігається протягом навчання (стосується зарахованих до аспірантури);
  • запис іспиту зберігається протягом року (стосується вступників, які не зараховані до аспірантури).

4.  Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в аспірантурі КНУТШ в 2022р (протокол №1 від 11 липня 2022 року) та рішення Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 9 від 17 серпня 2022 р.).

5. Оформлення переліку опублікованих праць, статей, конференцій. При подачі документів надається роздруковані перші сторінки та наступна інформація:

  • назва видання мовою оригінала; ПІБ автора, співавторів; кількість сторінок; назва видавництва,, №, рік, номери сторінок, № авторського свідоцтва; назва спеціальності, з якої видана робота; тип видання (стаття, монографія).

Освітні програми:

Галузь знань Спеціальність
11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

ОНП "Прикладна математика"

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

ОНП "Інженерія програмного забезпечення"

122 Комп'ютерні науки

ОНП "Комп'ютерні науки"

124 Системний аналіз

ОНП "Системний аналіз"