Зінько Петро Миколайович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 604
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: розробка числових алгоритмiв розв'язування стохастичних мiнiмаксних задач, розробка алгоритмiв iдентифiкацiї динамiчних об'єктiв, розробка числових методiв розв'язування задач Кошi i крайових задач, якi базуються на теорiї розв'язуючих операторiв, розробка систем моделювання поширення забруднень в повiтряному i водному середовищах, застосування алгоритмiв теорiї розв'язуючих операторiв в медицинi, радiотехнiцi та екологiї.

Публікації:

  1. Бейко І.В., Зінько П.М., Наконечний О.Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації: навчальний посібник. // Рівне: НУВГП. – 2011. – 624 с.
  2. Зінько П.М., Чабан А.В. Математична модель лінійного вузла електричного навантаження. // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2010. випуск 1, – с. 73-75.
  3. Зінько П.М., Бейко І.В. Чисельні алгоритми асимптотично-розв'язуючих операторів для розв'язування задач Коші з підвищеною точністю. // Вісник Київського університету. Серія кібернетика. – 2009, випуск 9, – с. 4-10.
  4. Зінько П.М., Бейко І.В. Методи високих порядків для розв'язування задач Коші та багатовимірних крайових задач за допомогою асимптотично-розв'язуючих операторів. // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія фіз.-мат. науки. Кам'янець-Подільський національний університет. – 2008, – № 1, – с. 18-25.
  5. Зінько П.М., Бейко І.В., Бодачівська Л.Ю. Системний аналіз процесів підвищення техніко-експлуатаційних характеристик свердловин. // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2007, – № 2, – с. 101-105.