Требіна Наталія Миколаївна
провідний інженер-математик, заступник голови профбюро факультету комп’ютерних наук і кібернетики профорг кафедри моделювання складних систем

Інформація

Посада: провідний інженер-математик, заступник голови профбюро факультету комп’ютерних наук і кібернетики профорг кафедри моделювання складних систем
Науковий ступінь:
Звання:
Аудиторія: 411
Телефон: 259-02-37
E-mail: natasha_treb@ukr.net
Наукові інтереси: дослідження та моделювання множин практичної стійкості для рівнянь з нечіткою правою частиною

Публікації:

 1. Волошин О.Ф., Требіна Н.М. Організація розпаралелювання алгоритму розв'язку задачі лінійної багатокритеріальної оптимізації // Вісник КУ "Моделирование и оптимизация сложных систем", 1988, N7, с.64.
 2. Требіна Н.М. Алгоритм последовательного анализа вариантов для линейной многокритериальной задачи большого размера // Вісник КУ "Моделирование и оптимизация сложных систем", 1990, N9, с.92.
 3. Требіна Н.М. Дворівневий декомпозиційний алгоритм для лійнійної багатокритеріальної задачі // Матеріали міжнародної конференції "Моделювання та оптимізація складних систем", 25 - 28 січня 2001, Т.2, с.50.
 4. Петрович В.М., Требіна Н.М. Моделювання акустичного сигналу максимально подібного до мовних звуків // Міжнародна математична школа «МФЛ-2004». Тези доповідей. Сімферополь, 11 - 18 вересня 2004, с.126.
 5. Крак Ю.В., Требіна Н.М., Шатковський М.М. Моделювання фонем для мовних сигналів конкатенативної системи синтезу української мови // Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2004, №2(91), с.103.
 6. Крак Ю.В., Требіна Н.М., Шатковський М.М. Створення моделі конкатенативного сегментивного синтезу української мови // Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», 23-24 вересня 2004 р., Кам’янець-Подільськ, с.256.
 7. Крак Ю.В., Кривонос Ю.Г., Требіна Н.М., Шатковський М.М. Система конкатенативного сегментивного TTS синтезу української мови по складам // Матеріали Міжнародної науково-технічної коференції «Штучний інтелект. Інтелектуальні і багатопроцесорні системи». 20-25 вересня 2004. Том 2., с.21 - 22.
 8. Бармак О.В., Ганжа О.С., Крак Ю.В., Требіна Н.М., Шатковський М.М. Моделювання процесів синтезу мовних сигналів та об'ємних зображень голови людини // Матеріали Міжнародної коференції "Dynamical system modelling and stability investigation", 23-25 травня 2005, с.385.
 9. Требіна Н.М., Петрович В.М. Задача про моделювання та аналіз динаміки технологічного процесу виділення цукрози з розчину // Thesis of International XVII Conference "Dynamical systems modelling and investigation. Modeling and stability", May 27 - 29, Kyiv, 2015. - C.80.
 10. Требіна Н.М., Петрович В.М., Двірничук К.В. Про один підхід до розв’язання задачі математичного моделювання одновимірної динамічної системи з неповно визначеним крайовим станом // Вісник КУ "Моделирование и оптимизация сложных систем". Серія: Кібернетика. - Вип.1, 2015. С. 38 - 41.
 11. Garashchenko F.G. , Matvienko V.T., Trebina N.M. Detection of chemical components in the plants // XXVІІ International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2016), May 23 - 27, Tbilisi-Batumi, Georgia, 2016. – С. 63.