Стеля Ігор Олегович
молодший науковий співробітник

Інформація

Посада: молодший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Звання:
Аудиторія: 411
Телефон: 259-02-37
E-mail:
Наукові інтереси: математичне моделювання мовного апарату людини в задачах комп'ютерного синтезу, геоінформаційні системи, бази даних, системи прийняття рішень

Публікації:

  1. Ляшко С.И., Стеля О.Б., Стеля И.О., Бондарь Е.С. Программное обеспечение гидрогеологической модели KRISFLOW. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 1(115), – 2014. – С. 119-128.
  2. Стеля О.Б., Стеля О.І. Програмне забезпечення комп'ютерної гідрогеологічної моделі KRISFLOW. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2012, – № 2(108). – С. 251-155.
  3. Стеля О.Б., Стеля О.І., Тригуб О.С. Сплайнова схема розв'язання нестаціонарного рівняння конвекції дифузії в Лагранжевій формі. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2011, – № 3(106). – С. 141-145.
  4. Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Стеля І.О. Пряма та обернена задачі моделювання мовного тракту. // >Ж: Доповіді НАНУ, – 2011, – № 10. – С. 44-47.
  5. Стеля І.О., Стеля О.Б., Тригуб О.С. Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах. // Національний університет Києво-Могилянська академія. Наукові записки. Комп'ютерні науки, – 2011. – С. 56-68.
  6. Крак Ю.В., Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп'ютерного синтезу. // Ж.: Штучний інтелект. – 2010. – С. 102-112.
  7. Крак Ю.В., Стеля І.О. Чисельне моделювання голосових зв'язок за двома совою моделлю. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2007, – № 1(94). – С. 24-30.
  8. Крак Ю.В., Стеля І.О Відновлення параметрів мовного тракту з акустичного рівняння Клейна-Гордона. // Ж.: Штучний інтелект, – 2007, – № 3. – С. 421-427.