Шатирко Андрій Володимирович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 411
Телефон:
E-mail: a_shatyrko@univ.kiev.ua
Наукові інтереси: дослідження проблем якісного аналізу, стійкості, керування, оптимізації складних динамічних систем в умовах невизначеності, що описуються в термінах нелінійних диференціальних, функціонально-диференціальних, різницевих рівнянь з відхиленням аргументу на основі застосування апарату методів Ляпунова

Публікації:

 1. Крак Ю.В., Шатирко А.В. Теорія керування для інформатиків: Підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. –175 с.
 2. Шатирко А.В. Прямий метод Ляпунова в проблемі абсолютної стійкості нелінійних систем регулювання, які функціонують в умовах невизначеності / Thesis of International XXVІ Conference “Problem of decision making under uncertainties” (PDMU-2015), May 11 - 15, Skhidnytsia, Ukraine, 2015. – С. 140.
 3. Шатирко А.В. Прямий метод Ляпунова в проблемі абсолютної стійкості нелінійних систем регулювання з відхиленням аргументу / Thesis of International XVII Conference «Dynamical systems modeling and investigation. Modeling and stability» May 27-29, Kyiv. 2015.– С. 63.
 4. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я., Харченко І.І. Оптимізаційний підхід до проблеми абсолютної стійкості нелінійних систем регулювання / VII Міжнародна конференція імені академіка Івана Івановича Ляшка, Київ, 9 - 10 жовтня 2014. Матеріали конференції. – С. 112.
 5. Шатырко А.В. Дослідження стійкості та побудова оцінок слабко нелінійних функціонально-диференціальних систем спеціального вигляду / Міжнародна математична конференція. ДРОМФМ – 2014. Матеріали конф., Київ. – C. 139.
 6. Шатырко А.В. Абсолютная интервальная устойчивость систем регулирования нейтрального типа // Доповіді НАНУ, 2011, № 2. –С. 18 - 23.
 7. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Дослідження абсолютної рівномірної стійкості систем регулювання з післядією методом функцій Ляпунова // Вісник Київ. ун-ту. Кібернетика. Вип. 11, 2011. – С. 51 - 58.
 8. Шатырко А.В., Хусаинов Д.Я. Исследование абсолютной интервальной равномерной устойчивости систем нейтрального типа методом функций Ляпунова // Кибернетика и вычислительная техника. – 2011. Вып.166, С.3-14.
 9. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я Дослідження абсолютної нерівномірної інтервальної стійкості систем нейтрального типу методом функцій Ляпунова. Зб. праць Ін-ту математики НАН України // Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – 2011. Т. 8, № 2, – С. 276 - 291.
 10. Хусаінов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. Моделювання динамічних систем: Навчальний посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 136 с.
 11. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Стійкість нелінійних систем регулювання з післядією. Навчальний посібник. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. – 73 с.
 12. Шатырко А.В. Качественный анализ систем регулирования нейтрального типа в условиях неопределенности с позиций функций Ляпунова // Доповіді НАНУ – 2012, № 5. – С. 43 - 48.
 13. Шатирко А.В. Стабілізація в системах непрямого регулювання методом функціоналів Ляпунова-Красовського // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Фіз.-мат. науки. Вип.1, 2012. – С. 243 – 246.
 14. Шатирко А.В. Стабілізація в системах прямого з запізнюванням за допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Фіз.-мат. науки. Вип. 2, 2012. – С. 217 – 221.