Шарапов Mихaйло Mихайлович
доцент, член НМК, гарант ОПП "Системний аналіз"

Інформація

Посада: доцент, член НМК, гарант ОПП "Системний аналіз"
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 706 б
Телефон: 259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси: дослідження випадкових процесів і полів з сильною залежністю, моделювання випадкових процесів і полів з сильною залежністю, випадкові блукання на графах, комбінаторні розв'язки задач лінійного програмування, комп'ютерні реалізації статистичних алгоритмів

Публікації:

 1. M.M. Sharapov, F. Navruzov, S. Doroshenko, K. Zhulidova Probabilities obtaining under uncertainties. // Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки. – 2011, – № 2, – с. 163-168.
 2. Шарапов М.М., Губеладзе А.К. Скінченнозначні стаціонарні випадкові послідовності. Частина ІІ. // K.: Миг-пресс, 2010. – 117 c.
 3. Шарапов М.М., Лебєдєв Є.О., Братійчук М.С., Чечельницький О.А., Розора І.В. Збірник задач з прикладної статистики. Посібник з Грифом МОН України. // К. – 2010.
 4. Шарапов М.М., Лебєдєв Є.О. Вступ до теорії імовірнстей. Посібник з Грифом МОН України. // К.: ВПЦ "Київський університет". – 2010. – 151 с.
 5. Шарапов М.М. Рекурентний розв'язок задачі Еддінгтона. // Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки. – 2010, – № 2, – с. 180-183.
 6. Шарапов М.М., Донченко В.С., Сидоров М.В.-С. Теорія ймовірностей та математична статистика. // К.: Академія. – 2009. – 286 с.
 7. Шарапов М.М. Розподіл найбільшого кута трикутника. // У світі математики (видавництво ТВіМС). – 2009, – т. 15, № 3, – с. 11-13.
 8. Шарапов М.М, Воловода О.В., Найдьон Ю.В., Морозов К.В. Ймовірносний метод розв'язку одної перколяційної задачі. // Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки. – 2009, – № 2, – с. 159-162.
 9. Шарапов М.М., Губеладзе А.К. Скінченнозначні стаціонарні випадкові послідовності. Частина І. // K.: Миг-пресс. – 2007. – 160 c.
 10. Шарапов М.М., Лебєдєв Є.О. Курс лекцій з теорії ймовірностей. // К.: Норіта-плюс. – 2007. – 168 с.
 11. M.M. Sharapov, T.О. Galkovsky, O.М. Maksymets On Laplace function values calculation. // Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки. – 2007, – № 1, – с. 201-204.