Шарапов Mихaйло Mихайлович
доцент, член НМК, гарант ОПП "Системний аналіз"

Інформація

Посада: доцент, член НМК, гарант ОПП "Системний аналіз"
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 706 б
Телефон: 259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси: дослідження випадкових процесів і полів з сильною залежністю, моделювання випадкових процесів і полів з сильною залежністю, випадкові блукання на графах, комбінаторні розв'язки задач лінійного програмування, комп'ютерні реалізації статистичних алгоритмів

Публікації:

1. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки. ДСТУ ISO/IEC 27032:2016 (ISO/IEC 27032:2012, IDT). Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018.
2. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 3. Еталонні мережеві сценарії. Загрози, методи проектування та проблеми керування (ISO/IEC 27033-3:2010, IDT). ДСТУ ISO/IEC 27033-3:2016. Київ, Держспоживстандарт України, 2018.
3. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 5. Убезпечення комунікацій уздовж мереж із використанням віртуальних приватних мереж (VPNs) (ISO/IEC 27033-5:2013, IDT). ДСТУ ISO/IEC 27033-5:2016. Київ, Держспоживстандарт України, 2018.
4. А. Анісімов, М. Шарапов М.М., І. Розора, Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Генерування випадкових бітів. (ISO/IEC 18031:2011, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18031:2015. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018.
5. А. Анісімов, О. Фаль, М. Шарапов, Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 2. Асиметричні шифри. (ISO/IEC 18033-2:2006, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18033-2:2015. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018.
6. Шарапов М.М., Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 1. Огляд і загальні поняття. (ISO/IEC 27034-1:2011; Corr 1:2014, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18034-1:2017. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019.
7. Шарапов М.М., Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 2. Нормативна структура організації. (ISO/IEC 27034-2:2015, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18034-2:2017. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019.
8. Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М., Лівінська Г.В. Про одну систему з повторними викликами і ненадійним приладом. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2020. № 9. С. 24-30. 
9.  Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформатика у сфері охорони здоров’я. Синтаксис подання вмісту систем класифікації у сфері охорони здоров’я. Мова розмітки класифікацій (ClaML). (ISO 13120:2019, IDT). ДСТУ ISO 13120:2020. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2022.
10. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Цифрові підписи CAdES. Частина 1. Структурні блоки та базові підписи CAdES. (ETSI EN 319 122-1 V1.2.1(2021-10), IDT). ДСТУ ETSI EN 319 122-1:2021. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2022.
11. M.M. Sharapov, To the question of trinomial functionals, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, №4, 2022.
12. I. Makushenko, I. Usar, H. Livinska, M. Sharapov, Optimal threshold strategies for retrial systems with queue, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 427, 2023, pp. 115-136, ISSN 0377-0427