Семенова Наталія Володимирівна
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: старший науковий співробітник
Аудиторія: 709
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: розробка та дослідження моделей і методів дискретної оптимізації, а також задач з неоднозначно заданими даними, аналіз стійкості та розв'язуваності векторних дискретних оптимізаційних задач.

Публікації:

 1. Семенова Н.В., Дмитрієва Н.О. Моделювання попиту на інформаційні послуги: концептуальна схема. // Ж: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012, – № 1.
 2. Семенова Н.В., Семенов В.В. Податкова система як інструмент перерозподілу доходів. // Ж: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011, – № 3-4, – с. 70-76.
 3. Семенова Н.В., Семенов В.В. Прогресивність податкових систем. // Ж: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011, – № 2, – с. 69-75.
 4. Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Векторные задачи оптимизации с линейными критериями на нечетко заданном комбинаторном множестве альтернатив. // Ж: "Доповіді НАН України". – 2010, – № 6, – c. 42-51.
 5. Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Об одном подходе к решению векторных задач с дробно-линейными функциями критериев на комбинаторном множестве размещений. // Ж: "Проблемы управления и информатики". – 2010, – № 1, – c. 131-144.
 6. Семенова Н.В., Мащенко О.С. Оптимізація на комбінаторній множині перестановок в умовах неточно заданих даних. // Вісник Київсь-кого університету. Збірник наук. праць. – 2009, – № 3, – c. 183-189.
 7. Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М. Векторні задачі дискретної оптимізації на комбінатор-них множинах: методи дослідження та розв'язання. // Київ, Наукова думка. – 2009. – 265 с.
 8. N.V. Semenova, L.N. Kolechkina, A.N. Nagornaya Solution and Investigation of Vector Problems of Combinatorial Optimization on a Set of Polypermutations. // Journal of automation and information sciences. – Vol.40. Issue 12. – 2008. – p. 27-43.
 9. Семенова Н.В., Долгополов И.Н. Построение планов оптимальных диагностических траекторий в компъютерных сетях на основе использования методов ногокритериальной оптимизации. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2010, – № 1, – с. 126-131.
 10. N.V. Semenova, L.N. Kolechkina Multicriterion problems on the combinatorial set of polyarrangements. // International Journal "Information Theories & Applications" Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA. – Sofia, Bulgaria, 16. – 2009, – p. 115-126.
 11. Семенова Н.В., Колечкіна Л.Н., Нагорная А.Н. Многокритериальные задачи лексикографической оптимизации с линейными целевыми функциями на нечетком множестве альтернатив. // International Journal "Information Theories & Applications" Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA. – Sofia, Bulgaria, Vol.16. – 2009, – p. 139-148.
 12. Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Розв'язання задач векторної оптимізації з дробово-лінійними функціями критеріїв на комбінаторній множині. // Праці міжнародного симпозіуму "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV)". – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, – 2009, – Том 2, – с. 294-299.
 13. Семенова Н.В., Лебєдєва Т.Т., Сергієнко Т.І. Общий подход к исследованию устойчивости векторных задач целочисленной оптимизации с использованием понятия ядра устойчивости множеств. // Праці міжнародного симпозіуму "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV)". – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, – 2009, – Том 1, – с. 442-446.
 14. Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Розв'язування задач векторної оптимізації з дробово-лінійними функціями критеріїв на комбінаторній множині розміщень. // Ж.:"Наук. вісті Націон. техн. ун-ту України «Київський політехніч-ний інститут»". – 2009, – № 2, – c. 53-60.
 15. Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М. Поліедральний підхід до розв'язання одного класу векторних задач комбінатор-ної оптимізації. // Ж.:"Доповіді НАНУ". – 2009, – № 6, – с. 46-53.
 16. Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М. Многокритериальные задачи на комбинаторном множестве полиразмещений: полиэдральный подход к их решению. // Ж.: Кибернетика и системный анализ. – 2009, – № 3, – с. 118-126.
 17. Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Розв'язання багатокритеріальних задач комбінаторної оптимізації на множині поліперестановок. // Ж.:"Доповіді НАНУ". – 2009, – № 2, – с. 41-48.
 18. Семенова Н.В., Колечкина Л.Н., Нагорная А.Н О решении векторных задач частично дискретной оптимизации. // В-кн.: Комп'ютерна математика. Збірник наук. праць. Київ: Ін-т кібернетики ім В.М. Глушкова НАНУ. – 2008, – № 2, – с. 156-164.
 19. Семенова Н.В. Векторные задачи на комбинаторном множестве полиразмещений: условия оптимальности и подход к решению. // Intern. Book Series "Information science and computing", № 7, Suppl, to Intern. Journal "Information Theories and Knowledge", Institute of Information Theories and Applica-tions FOI ITHEA.–Sofia, Bulgaria, 2, – 2008, – p. 187-195.
 20. Semenova N.V., Kolechkina L.M, Nagirna A.M. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних опуклих іграх. // International Journal "Information Theories & Applications" Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA. – Sofia, Bulgaria, – Vol.15. – 2008, – p. 240-245.
 21. Семенова Н.В. Условия оптимальности в векторных задачах комбинаторной оптимизации. // В-кн.: Теорія оптима-льних рішень. Збірник наук. праць. Київ: Ін-т кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ. – 2008, – № 7, – с. 152-160.
 22. Семенова Н.В., Колечкина Л.Н., Нагорная А.Н. Подход к решению векторных задач дискретной оптимизации на комбинаторном множестве перестановок. // Ж.:"Кибернетика и системный анализ". – 2008, – № 3, – c. 158-172.
 23. Семенова Н.В. Устойчивость по ограниче-ниям векторных задач цело-численной оптимизации с выпуклыми квадратичными функциями ограничений. // В-кн.: Теорія оптима-льних рішень. Збірник наук. праць. Київ: Ін-т кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ. – 2007, – № 6, – с. 132–139.
 24. Семенова Н.В. Методы поиска гарантирующих и оптимистических решений задач целочисленной оптимизации в условиях неопределенности данных. // Ж.:"Кибернетика и системный анализ". – 2007, – № 1, – с. 103-114.