Савчук Михайло Миколайович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 709
Телефон: 259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси: ймовірносна комбінаторика, математичні методи захисту інформації, криптографія та криптоаналіз, прикладна статистика

Публікації:

  1. Савчук М.М., Завадська Л.О. «Математичні методи захисту інформації: курс лекцій для студ. напрямів підготовки 0802 "Прикладна математика", 0804 "Комп’ютерні науки", 1601 "Інформаційна безпека". // НТУУ "КПІ". – 2008. – Ч.1. – 128 с.