Розора Ірина Василівна
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 709
Телефон: 259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси: дослідження властивостей випадкових процесів та полів, моделювання випадкових процесів із заданою точністю та надійністю в різних банахових просторах, актуарна математика

Публікації:

  1. I.V. Rozora, Yu.V. Kozachenko, Ye.V. Turchyn Propeties of some random series. // Communications in Statistics — Theory and Methods. – 2011, – Vol. 40, – p. 3672-3683.
  2. Шарапов М.М., Лебєдєв Є.О., Братійчук М.С., Чечельницький О.А., Розора І.В. Збірник задач з прикладної статистики. Посібник з Грифом МОН України. // К. – 2010.
  3. Розора І.В. Точність моделювання строго φ-субгауссових випадкових процесів у просторі L2[0,T]. // Ж.: «Обчислювальна та прикладна математика». – 2009, – № 2(98), – c. 68-76.
  4. Розора І.В. Умови для знаходження моделі випадкового процесу із наперед заданою точністю та надійністю в просторі С[0,T]. // Вісник Київського університету, серія фізико-математичні науки. – 2009, – № 1, – с. 139–144.
  5. Розора І.В. Моделювання гауссового випадкового процесу з урахуванням похідної процесу. // Прикладна статистика, актуарна і фінансова математика. – 2008, – № 1-2, – с. 139-147.
  6. Розора І.В., Василик О.І., Ямненко Р.Є. Вступ до теорії імовірнстей. Посібник з Грифом МОН України. // Київ.: ЕМЦ. – 2008. – 71 с.