Оноцький В'ячеслав Валерійович
асистент

Інформація

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 237
Телефон: 259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси: розробка алгоритмів та програмних комплексів розв'язування задач чисельного моделювання для систем Нав'є-Стокса, параболічних та гіперболічних рівнянь, різницеві алгоритми, задачі ідентифікації та оптимального керування, СЛАР та ЗЛП з погано обумовленими матрицями

Читає курси:

1.   Об'єктно-орієнтоване програмування; прикладна математика; бакалавр; 2 курс (І сем. 2017/18); лаб.
2. Об'єктно-орієнтоване програмування; системний аналіз; бакалавр; 2 курс (І сем. 2017/18); лаб.
3. Теорія функцій комплексної змінної; прикладна математика;  бакалавр; 3 курс (І сем. 2017/18); прак.
4. Комп’ютерне моделювання та обчислювальний експеримент; інформатика; 3 курс (І сем. 2017/18); лаб.,зал.
5. Функціональний аналіз; прикладна математика;  бакалавр; 2 курс (ІІ сем. 2017/18); прак.
6. Комп’ютерна алгебра; прикладна математика;  бакалавр; 2 курс (ІІ сем. 2017/18); лаб.,зал.
7. Сучасні методи комп’ютерного моделювання; прикладна математика;  бакалавр; 3 курс (ІІ сем. 2017/18); лек.
8. Застосування методу скінчених елементів; прикладна математика;  бакалавр; 4 курс (ІІ сем. 2017/18); лек.
9. Чисельні методи; комп’ютерні науки та інформаційні технології; бакалавр; 2 курс (ІІ семестр 2017/18) 

Публікації:

  1. Оноцький В.В., Кудін В.І. Розвинення технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження задачі лінійного програмування. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011, – № 1(104), – с. 77-84.
  2. Оноцький В.В., Клюшин Д.А., Грищенко О.Ю., Стешенко Г.М. Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011. – № 1 (104), – с. 40-48.
  3. Оноцький В.В., Кудін В.І. Ляшко С.І., Хрітоненко Н.М., Яценко Ю.П., Витюк Н.Я. Застосування технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження лінійних систем. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2007, – № 1 (94), – с. 61-69.
  4. Оноцький В.В., Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса. // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки, – 2007, – вип. 4, – c. 145-148.


Curriculum Vitae