Макушенко Ігор Анатолійович
асистент

Інформація

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 709
Телефон: 259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси: дослідження випадкових процесів теорії масового обслуговування, асимптотичний аналіз складних стохастичних систем, статистичні методи прогнозування

Публікації:

  1. Макушенко І.А., Усар І.Я., Протопоп Ю.О. Про швидкість збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами. // Вісник київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2010, – № 4, – с. 209-212.
  2. Макушенко І.А., Усар І.Я. Гістерезисна стратегія для M/M/m/нескінченність - системи з повторними викликами. // Вісник київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2010, – № 4. – с. 163–168.
  3. Макушенко И.А, Лебедев Е.А. Оптимальное распределение информационных потоков в сетях полумарковского типа. // Теорія вероятностей, математическая статистика и их приложения. Сборник научных статей. Минск., РИВШ. – 2009, – Выпуск 2, – с. 80-87.