Кузьмін Анатолій Володимирович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 213
Телефон: 259-04-36
E-mail:
Наукові інтереси: рівняння в частинних похідних, чисельні методи для задач руху рідини, математичні методи обробки результатів дистанційного зондування землі, математичні методи аналізу сучасної земельної політики в Україні

Читає курси:

Рівняння математичної фізики
Символьні обчислення

Публікації:

  1. Кузьмін А.В. Моделювання розповсюдження поверхневих хвиль при обтіканні зануреного тіла. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія фіз.-мат. наук – 2011. – № 2. – с. 119-124.
  2. Кузьмін А.В. Про один алгоритм моделювання розповсюдження поверхневих хвиль у двошаровій ідеальній рідині. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія фіз.-мат. наук – 2010. – № 1. – с. 94-99.
  3. Кузьмін А.В., Юрченко А.Д., Греков Л.Д. Сучасна земельна політика України // К.:– Інтертехнологія. – 2009. – 260 с.
  4. Кузьмін А.В., Греков Л.Д., Юрченко А.Д. Щодо ситуації на внутрішньому та зовнішньому ринку ріпаку та її впливу на продовольчу безпеку в Україні. // Національний безпека: український вибір/РНБОУ ІПНБ, -К., – 2009 – Вип.3 – с. 76–79.
  5. Кузьмін А.В., Кашпур О.Ф., Москальков М.М., Риженко А.І., Хлобистов В.В. Практикум з методів обчислень. Наближення функцій. Частина 2. // Київ, Вид-во МАУП, – 2008, 110 с.
  6. Кузьмін А.В., Кузьміна Н.М., Телейко А.Б. Символьні та наближені обчислення в системі MAPLE. Частина 2. // К.: ДП "Видавничий дім "Персонал"", – 2008, 128 с.
  7. Кузьмін А.В. Чисельне моделювання розповсюдження хвиль на поверхні ідеальної рідини. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія фіз.-мат. наук – 2007. – № 3. – с. 150-156.