Клюшин Дмитро Анатолійович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 214
Телефон: 259-08-89
E-mail:
Наукові інтереси: обчислювальна математика, математичне моделювання, статистична теорія розпізнавання образів, біометрія і біоінформатика, функціональний аналіз

Академічні нагороди і премії:

1. Кращий викладач факультету кібернетики 2011 року.

2. Грамота Університету за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2012 р.)

3. Грамота Університету за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2013 р.)

4. Грамота Університету за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2014 р.)

Читає курси:

1. Об’єктно-орієнтовне програмування, бакалавр, 2-й курс, лекції.
2. Функціональний аналіз, бакалавр, 2-й курс, лекції і практичні заняття. 
3. Додаткові глави функціонального аналізу, магістр, 1-й курс, лекції.
4. Сучасні проблеми обчислювальної математики, магістр, 1-й курс, лекції.
5. Розпізнавання образів, магістр, 1-й курс, лекції.

Публікації:

 1. S.I. Lyashko, D.A. Klyushin, D.A. Nomirovskii, Yu.I. Petunin, V.V. Semenov Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements. // Springer, – 2011. – 216 p.
 2. Клюшин Д.А., Шерварли Д.Г., Присяжна М.В., Бородай Н.В., Белоусова О.А. Новий метод скринінгу раку молочної залози на підставі фрактального аналізу інтерфазних ядер букального епітелію. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011. – № 1 (104). – с. 68–76.
 3. Клюшин Д.А., Грищенко О.Ю., Оноцький В.В., Стешенко Г.М. Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011. – № 1 (104). – с. 40-48.
 4. Клюшин Д.А., Ляшко С.И., Павлычко В.В. Моделирование нагрева биологических тканей точечными источниками ультразвука. // Ж.: «Проблемы управления и информатики». – 2010. – № 1. – с. 86-91.
 5. Клюшин Д.А., Голубева Е.Н., Петунин Ю.И. Непараметрический критерий эквивалентности генеральных совокупностей, основанный на усредненной мере близости между выборками. // Ж.: «Проблемы управления и информатики». – 2010. – № 1. – с. 89-94.
 6. Клюшин Д.А., Ляшко Н.І., Ляшко С.І., Дяченко Г.Г., Шевченко К.В. Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 2 (101). – с. 68-73.
 7. Клюшин Д.А., Голубєва К.М., Петунін Ю.І. Комп'ютерна цитогенетична діагностика раку молочної залози та фіброаденоматозу на підставі площі ядер букального епітелію. // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – № 1. – с. 138–143.
 8. Клюшин Д.А., Сакало В.С., Яковлев П.Г., Мрачковський В.В. Клінічні та морфологічні фактори прогнозу уротеліального раку ниркової миски. // Урологія. – 2010. – № 4. – c. 38-45.
 9. Клюшин Д.А., Яковлев П.Г., Сакало В.С., Мрачковський В.В., Григоренко В.М., Григорук А.В. Фактори прогнозу уротеліального раку сечоводу. // Урологія. – 2010. – № 2. – с. 22-29.
 10. Клюшин Д.А., Павличко В.В. Керування процесом нагрівання біологічних тканин ультразвуком. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 3 (102). – c. 99-102.
 11. Клюшин Д.А., Ляшко С.І., Стешенко Г.М. Алгоритм розв'язання задачі оптимального керування переносом суміші ізотопів. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 4 (103). – c. 51-61.
 12. D.A. Klyushin, S.I. Lyashko, V.V. Pavlychko Model-Based Analysis of Biological Tissue Heating by Point Ultrasound Sources. // Journal of Automation and Information Sciences, – 2010, – vol. 42, Issue 2, – p. 44-50.
 13. Клюшин Д.А., Петунин Ю.И., Голубева Е.Н., Налескина Л.Н., Кунская Л.Н., Чехун В.Ф. Методы распознавания групповой принадлежности, основанные на доверительных границах, и апробация в клинической онкологии. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2009. – № 4. – c. 19-30.
 14. Клюшин Д.А., Бородай Н.В., Голубєва К.М., Ковальова Л.Ю., Лозовська Ю.В., Петунин Ю.І. Комп'ютерний цитогенетичний метод діагностики раку молочної залози, що заснований на усередненні p‑статистики. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2009. – № 3 (99). – c. 24-29.
 15. Клюшин Д.А., Ляшко С.І., Ляшко Н.І. Математичне моделювання конвективного переносу цитостатиків усередині ракової пухлини. // Доповіді НАН України. – 2008. – № 2. – c. 30–35.
 16. Клюшин Д.А., Дьоміна М.А., Петунін Ю.І., Пилинська М.А. Радіаційна цітогенетика. Словник-довідник. // Вид.«Здоров'я», Київ, – 2008, 440 с.
 17. Клюшин Д.А., Петунин Ю.И. Доказательная медицина. Применение статистических методов. // Санкт-Петербург, Из. дом "Вильямс", – 2008, 320 с.
 18. Клюшин Д.А., Ляшко Н.И., Онопчук Ю.Н. Математическое моделирование и оптимизация внутриопухолевого распределения лекарств. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2007. – № 6. – c. 147–154.
 19. Клюшин Д.А., Ляшко С.И., Семенов В.В., Шевченко К.В. Лагранжово-ейлеровий підхід до розв'язання оберненої задачі конвективної дифузії. // Доповіді НАН України. – 2007. – № 10. – c. 38–43.
 20. Клюшин Д.А. Новые критерии одномодальности функций распределения. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2007, – № 1 (94), – с. 35-41.


Curriculum Vitae