Хусаінов Денис Ях'євич
професор, член НМК, гарант ОПП "Прикладна інформатика"

Інформація

Посада: професор, член НМК, гарант ОПП "Прикладна інформатика"
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 404
Телефон:
E-mail:
Наукові інтереси: проблеми стійкості, керованості та оптимізації динамічних систем, що описуються диференціальними рівняннями, різницевими рівняннями та функціонально-диференціальними рівняннями

Академічні нагороди і премії:

Нагороджений ювілейною срібною медаллю, Чехія, 1999
Нагороджений ювілейною срібною медаллю, Чехія, 2006

Читає курси:

Диференцальні рівняння

Публікації:

  1. Khusainov D.Ya., Shatyrko A.V., Diblik J., Bastinec J., Rivolova A. Estimates of perturbation of nonlinear indirect interval control system of neutral type. // Jurnal of automation and information science. – 2011, – Vol. 43, Iss. 7, – p. 61-75.
  2. Хусаинов Д.Я., Шатирко А.В., Диблик Й., Баштинец Я., Риволова А. Оценки возмущений интервальных нелинейных систем непрямого регулирования нейтрального типа. // Проблемы управления и информатики. – 2011, – № 1, – c. 15-29.
  3. Хусаїнов Д.Я., Мусатенко І.В. Диференціальні рівняння. // ВПЦ "Київський університет", – 2010, – 159 с. (Рекомендовано МОН, лист №1/11-2429 від 25.03.10).
  4. Хусаинов Д.Я., Шатырко А.В. Исследование абсолютной устойчивости разностных систем с запаздыванием вторым методом Ляпунова. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010, – Вип. 4(103), – c. 118-12.
  5. Хусаінов Д., Кухаренко О., Верейкіна М. Зображення розв'язку систем коливання із запізнюванням у вигляді ряду. // Вісник Київського університету. Сер. Кібернетика. – 2010, – Вип. 10, – с. 15-21.