Харченко Ігор Іванович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 411
Телефон:
E-mail: ihar@unicyb.kiev.ua
Наукові інтереси: моделювання динаміки заряджених частинок в прискорювачах, розробка чисельних методів структурно-параметричної оптимізації для негладких систем керування, чисельні методи недиференційованої оптимізації, комп'ютерна графіка, задачі варіаційного числення, функціональний аналіз

Публікації:

 1. Хусаїнов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. Моделювання динамічних систем: навчальний посібник. // К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 135 с.
 2. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Моделювання динаміки заряджених пучків як задача практичної стійкості в оптимізаційній постановці. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Математика». – Т 2., № 2 – 3, 2012. – 36 - 40 с.
 3. Кудін В.І., Кудін Г.І., Харченко І.І. Дослідження умов практичної стійкості траєкторії оптимізаційної задачі на багатогранній множині при збуреннях //Intern. Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2011), Abstracts, Skhidnytsia. May 23-27, 2011. – С. 98-99.
 4. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Моделювання, оцінка та оптимізація динаміки заряджених пучків // Тези Х конференції по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прискорювачам, 21 - 25 лютого 2012, м. Харків. - С. 57.
 5. Харченко І.І., Грищенко О.Ю., Семенов В.В. Застосування перетворення Лапласа та чисельно-аналітичних методыв для дослідження // XIX Intern. Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2012), Abstracts, Mukachevo, Ukraine. April 23-27, 2012. – С. 90.
 6. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Узагальнений оптимізаційний підхід до розв'язування задач проектування систем прискорення та фокусування // Thesis of ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", May 29 - 31, 2013, Kyiv. - P.79.
 7. Грищенко О.Ю., Харченко І.І. Чисельне моделювання процесів динаміки в'язкої теплопровідної рідини // Матеріали VI міжнародної наукової конференції імені академіка І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика", 5,6 вересня 2013, Kиїв. - С. 107.
 8. Харченко І.І., Загородня Г.О. Варіаційні принципи при моделюванні динаміки пучків та використання методів негладкої оптимізації у прискорювачах // Матеріали VI наукової конференції імені академіка І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика", 5,6 вересня 2013, Kиїв. - С. 205.
 9. Харченко І.І. Моделювання та оптимізація динаміки заряджених пучків як задача практичної стійкості // Материалы III международного научно-технического семинара «Современные проблемы прикладной математики, информатики, автоматизации и управления», Севастополь, 9-13 сентября 2013 г. – С. 216 – 221.
 10. Харченко І.І., Удовенко А.А. Візуалізація динаміки пучків та оптимізація параметрів лінійного прискорювача методами недиференційованої оптимізації // Thesis of ХVIIV International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2013), Abstracts, September 23-27, 2013. Yalta-Foros, Ukraine. - 2013. – P. 137.
 11. Харченко І.І. Роздуми про вічне (світлій памяті професора М.Ф. Кириченка з нагоди 75-річчя з дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, № 1, 2015. – С. 176 – 180.
 12. Харченко І.І. Стратегія розвитку наукових досліджень та оптимізація навчального процесу (до 80-річчя з дня народження Бориса Миколайовича Бублика) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, № 4, 2015. – С. 176 – 180.
 13. Харченко І.І., Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Оптимізаційний підхід до проблеми практичної стійкості нелінійних систем регулювання // Матеріали VII міжнародної наукової конференції імені академіка І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика", 5,6 вересня 2014, Kиїв. - С. 112.
 14. Харченко І.І., Квицинський Є.Ю. Урахування елементів невизначеності при розв’язуванні задачі дискретної оптимізації // Thesis of ХXVII International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2015), Abstracts, August 24-28, 2015. Odessa, Ukraine. - 2015. – P. 148.
 15. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Пічкур В.В., Харченко І.І. Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування. Підручник. // К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 271 с.