Кашпур Олена Федорівна
заступник декана з навчально-методичної роботи, член вченої ради, член НМК

Інформація

Посада: заступник декана з навчально-методичної роботи, член вченої ради, член НМК
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 213
Телефон: 259-04-36
E-mail: olena.kashpur@gmail.com
Наукові інтереси: наближення нелінійних операторів, спектральна теорія операторів, рівняння в частинних похідних

Академічні нагороди і премії:

Лауреат премії НАН України для молодих вчених, 1996

Читає курси:

Чисельні методи
Чисельні методи в інформатиці
Pівняння математичної фізики
Чисельні методи математичної фізики

Публікації:

  1. Кашпур О.Ф., Макаров В.Л., Хлобистов В.В. До питання континуальності інтерполяційних вузлів для операторів у лінійних топологічних просторах. // Український математичний журнал. – 2010, – т. 62, № 4, – с. 494-503.
  2. Кашпур О.Ф., Москальков М.М., Риженко А.І., Кузьмін А.В., Хлобистов В.В. Практикум з методів обчислень. Наближення функцій. Частина 2. // Київ, Вид-во МАУП, – 2008, 110 с.
  3. Кашпур О.Ф., Малишева Т.М., Хлобистов В.В. Про точні на поліномах інтерполяційні формули в гільбертовому просторі. // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки, – 2007, – вип. 1, – с. 168-172.