Іксанов Олександр Маратович
завідувач кафедри дослідження операцій, член вченої ради, гарант ОНП "Прикладна математика" (PhD)

Інформація

Посада: завідувач кафедри дослідження операцій, член вченої ради, гарант ОНП "Прикладна математика" (PhD)
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 219
Телефон: 521-32-02
E-mail: iksan@univ.kiev.ua
Наукові інтереси: функціональні граничні теореми, асимптотика процесів дробового ефекту, випадкові комбінаторні структури, нерухомі точки згладжуючих перетворень, застосування теорії відновлення

Академічні нагороди і премії:

1. Грамота Міністерства освіти та науки України, 2017 р.

2. Подяка Міністерства освіти та науки України, 2016 р.

3. Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014.

4. Грамота Київського національного університету за успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі, 2014 р.

5. Грант Президента України для докторів наук, 2012 р.

6. Пам’ятна медаль імені М.М. Боголюбова “За високий рівень наукових результатів в галузі математичної науки”, 2009 р. 

7. Кращий викладач факультету кібернетики, 2005 р.

8. З 2003 р. щорічні численні гранти на відвідування європейських університетів (Австрія, Велика Британія, Нідерланди, Литовська республіка, Польща, Франція). 


Читає курси:

Читає у поточному році:

1. Застосування теорії відновлення, бакалавр, 4-й курс, лекції.

2. Дослідження операцій, бакалавр, 2-й курс, практичні заняття.

Публікації:

1. Renewal theory for perturbed random walks and similar pro¬ces-ses. Probability and its Applications, Birkhauser, 2016 (мо¬но¬гра-фія). 

2. Випадкові ряди спеціального вигляду, гіллясте випадкове блукання та саморозкладність. КТІ-ПРІНТ: Київ, 2007 (мо¬но-гра¬фія). 

3. Functional limit theorems for the number of occupied boxes in the Bernoulli sieve (with G. Alsmeyer and A. Marynych),  Stochastic Processes and their Applications. 127, no. 3 (2017), 995-1017.

4. Functional limit theorems for divergent perpetuities in the con¬t¬rac-tive case (with D. Buraczewski), Electronic Communications in Pro¬bability. 20, article 10 (2015), 14 p.  

5. Lambda-coalescents: a survey (with A. Gnedin and A. Marynych). Journal of Applied Probability. 51A (2014), 23-40. 

6. Functional limit theorems for renewal shot noise processes with increasing response functions. Stochastic Processes and their Applications. 123, no. 6 (2013), 1987-2010.  

7. On distributional properties of perpetuities (with G. Alsmeyer and U. Roesler), Journal of Theoretical Probability. 22, no. 3 (2009), 666-682. 

8. The Bernoulli sieve revisited (with A. Gnedin, U. Roesler and P. Negadailov), Annals of Applied Probability. 19, no. 4 (2009), 1634-1655.  

9. A probabilistic proof of a weak limit law for the number of cuts needed to isolate the root of a random recursive tree (with M. Moehle), Electronic Communications in Probability. 12 (2007), 28-35. 

10. Elementary fixed points of the BRW smoothing transforms with infinite number of summands, Stochastic Processes and their Applications. 114, no. 1 (2004), 27-50. 


Curriculum Vitae