Довгай Богдан Валерійович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 220
Телефон: 259-02-80
E-mail: bogdov@gmail.com
Наукові інтереси: рівняння математичної фізики з випадковими факторами, випадкові процеси з просторів Орліча, φ‑субгауссові випадкові процеси.

Академічні нагороди і премії:

Подяка Ректора Київського національного університета імені Тараса Шевченка. 2020 р.

Читає курси:

1. Алгебра та геометрія, бакалавр, 1-й курс, лекції та практичні заняття.

2. Дослідження операцій, бакалавр,3-й курс, практичні заняття.

3. Математичні основи генетики популяцій, бакалавр, 4-й курс, лекції.

Публікації:

1. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами (з Козаченко Ю.В., Сливка-Тилищак Г.І.). Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2008 (монографія).

2. Moderate parts in regenerative compositions: The case of regular variation (with D. Buraczewski, A. Marynych), Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2021, Volume 497, Issue 1, Article number 124894.

3. On intermediate levels of nested occupancy scheme in random environment generated by stick-breaking I (with D. Buraczewski, A. Iksanov), Electronic Journal of Probability, 2020, 25, paper no. 123, p. 1–24.

4. Asymptotic Dissipativity for Merged Stochastic Evolutionary Systems with Markov Switchings and Impulse Perturbations under Conditions of Lévy Approximation (with I. Samoilenko, A. Nikitin.), Cybernetics and Systems Analysis, 2020, Vol. 56,No.3, p. 392–400.

5. Information Warfare Model with Migration (with I.V. Samoilenko, C. Dong), CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2353. – P. 428–439.

6. Асимптотична поведінка екстремальних значень довжини черги в системах масового обслуговування M/M/m (з I.K. Mацак), Кібернетика і системний аналіз. – 2019. – Том 55, № 2, С.171-179.

7. Про дубльовану систему з відновленням (з І.К. Мацак), Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2016. – Вип. 94. – С. 60–72.

8. Узагальнені розв’язки гіперболічного рівняння з φ-субгауссовою правою частиною, Теорія ймовірностей та математична статистика, – 2009, – Вип. 81

9. Properties of the solution of nonhomogeneous string oscillation equations with φ-subgaussian right side (with Yu.V. Kozachenko), Random operators and stochastic equations, – 2009, – Vol. 17. – P. 221–241.

10. The condition for application of Fourie method to the solution of nonhomogeneous string oscillation equation with  φ -subgaussian right hand side (with Yu.V. Kozachenko), Random operators and stochastic equations, – 2005, – Vol. 13, No. 3. – P. 281–296.


Curriculum Vitae