Доленко Галина Олександрівна
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 403
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: системна оптимізація, методологія управління розвитком соціально-економічних систем.

Публікації:

  1. Доленко Г.О. Системна оптимізація. Прикладні задачі.: навчально-методичний посібник. // Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», – 2011. – 77 с.
  2. Доленко Г.О. Методи візуалізації інформації та прийняття рішень. // К.: ВПЦ «Київський університет». – 2011. – 34 с.
  3. Доленко Г.О., Конарева Є.О., Мановицька Д.О. Математична модель оцінки ефективності регіонального економічного розвитку. // Вісник Київського університету. Серія: кібернетика. – Випуск 11, – 2011, – с. 18-20.
  4. H.O. Dolenko, Ye.O. Konareva, D.O. Manovytska Fuzzy sets and statistics: Application to evaluation of economic development efficiency. // Model Assisted Statistics and Applications (MASA), IOS Press, – v.6, issue#3, – 2011, – p. 1-11.
  5. Доленко Г.О. Інформаційні технології управління фінансовими потоками: навчально-методичний посібник. // К.: ВПЦ "Київський університет". – 2010. – 63 с.
  6. Доленко Г.О., Хусаїнов Д.Я. Проблеми системної оптимізації в задачах динаміки. // Вісник Київського університету. Серія: кібернетика. – Випуск 6, – 2009, – с. 15-21.
  7. Доленко Г.О. Процедури прийняття рішень при управлінні інноваціями: навчально-методичний посібник. // К.: ВПЦ "Київський університет". – 2009. – 55 с.
  8. Доленко Г.О., Заславська O.В. Математические модели коммерчески-привлекательных эколого-ориентированных решений. // Экономика природопользования. РАН (ВИНИТИ), – 2007, – с. 84-92.