Освітній ступінь "Магістр":

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики проводить підготовку магістрів за наступними освітніми програмами:
- Інформатика (денна);
- Прикладна математика (денна);
- Програмне забезпечення систем (денна);
- Системи і методи прийняття рішень (денна);
- Бізнес-інформатика (денна);
- Штучний інтелект (мова навчання українська/англійська)/Artificial Intelligence (денна);
- Математичні методи штучного інтелекту (денна, з елементами дуальності);

Графік роботи приймальної комісії факультету комп'ютерних наук та кібернетики за ОС "Магістр"

Графік роботи з понеділка до п'ятниці - з 9:00 до 17:00

14 серпня, 21 серпня, 29 серпня - з 9:00 до 18:00


Контакти (044) 481 44 72 

Web: http://csc.knu.ua/uk/ 

https://vstup.knu.ua

https://t.me/cyber_masters_2023

Необхідна інформація:Освітні програми:

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований обсяг (денна)
Вартість першого року навчання, грн (денна) Вартість другого року навчання, грн (денна)
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 70 40100 45700
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем 50 51900 59200
122 Комп'ютерні науки Інформатика 55 51900 59200Штучний інтелект (мова навчання українська /англійська) Artifical Inelligenc 20 57800 65900
Бізнес-інформатика 10 51900 59200

Математичні методи штучного інтелекту

15 51900 59200
124 Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 50 40100 45700

Список документів для зарахування

1. Заява.
2. Оригінали документа про освітній рівень (диплом бакалавра) та додатка до диплому, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Копії диплому та додатка до нього.
3. Оригінал та копія документа, що посвідчує особу. Якщо у вас паспорт у вигляді ID-картки, то потрібні ще оригінал та копія виписки (довідки) з реєстру про місце проживання.
4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
5. Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).
6. 4 фотокартки розміром 3×4.
7. Згода вступника на обробку персональних даних (бланк отримаєте у відбірковій комісії).
8. Папка-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).
9. Укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) відповідно до Правил прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2023 р.

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія Університету.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії.

Форма проведення іспитів:

Фаховий вступний іспит до магістратури факультету комп’ютерних наук та кібернетики за усіма спеціальностями буде проведено із використанням дистанційних платформ у формі тесту, що складається з 25 тестових завдань. Час виконання – 60 хвилин.

Знання та вміння, продемонстровані вступником на іспиті з фаху, оцінюються за 200-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка за іспит з фаху складає 100 балів. Особи, які отримали за фаховий іспит менш ніж 100 балів, позбавляються права на участь у конкурсі на зарахування за обраною спеціальністю (магістерською програмою).

Розподіл балів за фахове вступне випробування.

Програми вступних іспитів:

Питання на фаховий іспит з Прикладної математики

Програма предметного тесту з інформаційних технологій Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з інформаційних технологій (2024), затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 19 квітня 2024 року № 522

Для формування переліку тем, які потрібно винести на консультації до ЄФВВ з інформаційних технологій пройдіть опитування

Cпівбесіда з представниками ІТ-компанії на освітню програму "Математичні методи штучного інтелекту" (ММШІ) (денна форма навчання з елементами дуальної освіти)

Вступ на програму ММШІ з елементами дуальної ** освіти можливий за згоди компанії-партнера факультету. Для цього потрібно пройти співбесіду з компанією-партнером та отримати згоду від неї на співпрацю зі студентом (студенткою) в рамках програми ММШІ.

Тому, до подачі заяви для участі у конкурсі на ОП ММШІ вступники повинні вже мати  (позитивний) результат співбесіди.


** програма з елементами дуальної освіти передбачає, що:

* частина часу навчання відбувається в університеті (пари за розкладом)

* частина часу навчання відбувається у вигляді навчання+практики у компанії-партнері (з якою укладено відповідний договір з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка). За студентом (студенткою) буде закріплений ментор від компанії, який куруватиме як прогрес навчання, так і курсові та дипломні проєкти з боку компанії-партнера.


Перелік компаній-партнерів постійно змінюється і розширюється, тож уточнюйте.

Станом на 10.07.2023 р. це:

* ЛУН/flair (https://lun.ua) – https://www.youtube.com/watch?v=O3qPVWztvvY

* Revenue Grid (https://revenuegrid.com) – https://www.youtube.com/watch?v=j_tN_gE7Eac


Процес проходження співбесід:

1) обираєте компанію і надаєте своє CV

2) вам призначають зустріч(і) – співбесіди (інколи з тестовим, можливо – домашнім, завданням)

3) отримуєте згоду компанії співпрацювати з вами протягом навчання на ОП ММШІ.


З питань проходження співбесід звертайтесь до Панченка Тараса Володимировича:

* taras.panchenko@knu.ua

або

* Telegram: @TarasPanchenko


Приклади тестів для вступних іспитів