Кафедра
ДО

Завідувач кафедри — професор, доктор фізико-математичних наук, О.М. Іксанов.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Дослідження операцій
Кафедра дослідження операцій готує спеціалістів в області математичного програмування, зокрема задач оптимізації.
З 2012 року на кафедрі регулярно проводиться семінар "Стохастика та її застосування".
Алгебра та аналітична геометрія, дослідження операцій, лінійна алгебра.

Кафедра Дослідження операцій

14

Викладачів

4 професорів та докторів наук, 6 доцентів та кандидатів наук

18

Курсів

Співробітники кафедри читають 18 нормативних та спеціальних курсів

51

Років

Кафедру математичних основ кібернетики (МОК) було створено у 1972 р.

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Іксанов Олександр Маратович 219 функціональні граничні теореми, асимптотика процесів дробового ефекту, випадкові комбінаторні структури, нерухомі точки згладжуючих перетворень, застосування теорії відновлення
Проф. Закусило Олег Каленикович 21 теорія ймовірностей і випадкових процесів, статистика випадкових процесів, теорія масового обслуговування, математичне моделювання
Проф. Мацак Іван Каленикович 220 класичні задачі теорії ймовірностей, теорія екстремальних значень та їх застосування, теорія надійності
Проф. Юрачківський Андрій Павлович 220 теорія імовірностей, функціональний аналіз, математична фізика
Доц. Самойленко Ігор Валерійович 220 аналітичний та асимптотичний аналіз випадкових еволюційних систем в схемах апроксимації Леві та пуассонової апроксимації, дослідження проблеми великих відхилень для випадкових еволюційних систем, моделювання конфліктних динамічних систем із незнищенними супротивниками
Доц. Проскурін Данило Павлович 225 теорія операторів, теорія зображень, операторні алгебри, квантові однорідні простори
Доц. Шестаков Сергій Станіславович 220 локально компактні абелеві групи, нільпотентні та розв’язувані групи з обмеженнями на системи некомпактних підгруп, топологічні групи скінченного рангу
Доц. Якимів Роман Ярославович 225 теорія зображень, теорія операторів, оптимізаційні методи та моделі логістичних систем
Доц. Довгай Богдан Валерійович 220 рівняння математичної фізики з випадковими факторами, випадкові процеси з просторів Орліча, φ‑субгауссові випадкові процеси.
Доц. Маринич Олександр Віталійович 225 теорія ймовірностей, випадкові процеси, випадкові рекурсії
Асист. Руденко Олексій Володимирович 220 Існування та властивості локальних часів та локальних часів самоперетину випадкових процесів, відвідування множин випадковими процесами, побудова стохастичних процесів та потоків з заданими геометричними властивостями.
Доц. Рабанович Вячеслав Іванович 220
Асист. Царегородцев Ярослав Вячеславович 220