Eugen V. Ivohin
Professor

Information

Position: Professor
Degree: Doctor of Physical and Mathematical Science
Title: Associate Professor
Room: 404
Phone: 259-05-34
E-mail:
Research interests: studying the stability of dynamical systems, methods of internal support decision-making and development of implementation of automated information systems using databases.

Publications:

  1. Івохін Є.В. Багатомірні лінійні різницеві системи з запізненням. // Журнал обчислювальної та прикл. математики. – 2010, – № 4, – с. 38–43.
  2. Івохін Є.В. Аналіз динаміки нечітких систем великої розмірності. // Журнал обчислювальної та прикл. математики. – 2010, – № 2, – с. 60–67.
  3. Івохін Є.В. Качественный анализ многомерных нечетких разностных систем. // International Book Series "Information Science & Computing". Knowledge – Dialog - Solution. – 2009, – № 15, – p. 195–199.
  4. Івохін Є.В., Вадньов Д.О. Дослідження стійкості лінійних різницевих систем великої розмірності. // Журнал обчислювальної та прикл. математики. – 2009, – № 2, – с. 28–34.
  5. Івохін Є.В., Аджубей Л.Т., Бабанін С.О. Один алгоритм прийняття рішень в ситуації з нечіткими вихідними даними. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009, – № 1, – с. 102–105.
  6. Івохін Є.В., Косинський К.О. Про підхід до реалізації нечітких баз даних. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2008, – № 2, – с. 83–87.
  7. Івохін Є.В. Про оптимізацію лінійних систем порівняння. // Вісник Київського університету. Серія: Кібернетика. – 2008, – № 9, – с. 20–29.
  8. Івохін Є.В. Про оптимізацію побудови лінійних систем порівняння. // Межведомственный научный сборник «Динамические системы». – 2007, – № 23, – с. 21–30.
  9. Івохін Є.В. Про деякі спектральні властивості додатніх і позитивних матриць. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2007, – № 4, – с. 158–160.