Sergiy V. Denisov
Assistant Professor

Information

Position: Assistant Professor
Degree:
Title:
Room: 215
Phone: 259-05-32
E-mail:
Research interests: optimization methods

Courses:

Mathematical analysis
Programming

Publications:

  1. Денисов С.В., Семенов В.В., Войтова Т.А. Альтернуючий проксимальний алгоритм для задачі дворівневої опуклої мінімізації. // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – c. 56-62.
  2. Денисов С.В., Семенов В.В. Проксимальний алгоритм для дворівневих варіаційних нерівностей: сильна збіжність. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2011. – № 3 (106). – c. 25-30.
  3. Денисов С.В., Семенов В.В., Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований варіант методу Корпелевич для задач рівноважного програмування. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2011. – № 1 (104). – с. 10-23.
  4. Денисов С.В. Параллельная схема декомпозиции для поиска седловой точки и равновесия Нэша. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – №3(102). – с. 40-48.