Department
TTP

Head — професор, доктор фізико-математичних наук Нікітченко М.С.
Faculty of Computer Science and Cybernetics, Department of Theory and Technology of Programming
Кафедра надає фундментальну підготовку у двух аспектах знань: науковому (теоретичному) та практичному (технологічному).
Головним напрямком наукових досліджень кафедри є теоретична та прикладна програмологія, основу якої становить експлікативне програмування.
Програмування, теорія алгоритмів, математична логіка, системне програмування, теорія обчислень, інформаційні технології.

Department of Theory and Technology of Programming

13

Викладачів

4 професори та докторів наук, 6 доцентів та кандидатів наук

52

Курси

Співробітники кафедри читають 52 нормативних та спеціальних курсів

48

Років

Кафедра теорії програмування була створена у листопаді 1971 року.

Staff:

Full name: Office Research interests
Prof. Mykola S. Nikitchenko 601 foundations of informatics and programming, mathematical logic, formal methods of software system development, abstract computability
Prof. Anatolii Yu. Doroshenko 602 cluster parallel computing, grid-technology and metakomp’yuterni system, agent-oriented technologies and tools intellectualization programming, krupnomasshabni computing applications (meteorology, ecology, bioinformatics, etc..), digital library automation and scientific research
Prof. Dmytro B. Bui 603 теорія програмних алгебр композиційного типу, теорія нерухомих точок, теорія баз даних, композиційна семантика мови SQL, сучасні CASE-засоби
Prof. Stepan S. Shkilniak 611 логіко-математичні засоби специфікацій програм, математична логіка
Assoc. Prof. Viktor M. Volokhov 611 system programming, theory and technology databases, computer networks, information security in computer networks
Assoc. Prof. Vitalii V. Zubenko 603 основи інформатики та програмування, програмні логіки, інформаційне моделювання, дистанційне навчання
Assoc. Prof. Volodymyr F. Kuzenko 603 theoretical programming, technology programming, system programming
Assoc. Prof. Taras V. Panchenko 611 compositional methods, Internet technologies, database
Assoc. Prof. Liudmyla L. Omelchuk 611 formal methods of software programming techniques
Assist. Prof. Nataliia H. Rusina 603 формування інформатичних компетентностей, розробка інформаційних систем для дистанційного навчання, тестовий інструментарій, дослідження методів специфікації та верифікації програмних систем
Assist. Prof. Andrii V. Kryvolap 611 formal methods, software verification, programmatic logic, category theory
Assist. Prof. Mariia V. Fedorova 611 mathematical logic, theory of computation